Raadsbijeenkomst DvU

30 maart '23

Woensdag 15 maart is er een raadsbijeenkomst geweest m.b.t. de ontwikkeling van Diagnostiek voor U aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Het doel van de bijeenkomst was de raad bijpraten over het ontwerp, de huidige stand van zaken en het gevoerde participatietraject. Daarnaast was er de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Bent u benieuwd naar wat er precies gepresenteerd is? De bijeenkomst is opgenomen en terug te kijken via onderstaande button. Ook is via deze link het verslag van de raadsbijeenkomst te bekijken.

Raadsbijeenkomst terugkijken

Ontwerp bestemmingsplan

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp bestemmingsplan. Nadat het ontwerp bestemmingsplan door het college van de gemeente Eindhoven is vastgesteld, zal dit ter visie worden gelegd zodat het voor iedereen inzichtelijk is. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in kwartaal 2 van 2023 ter visie gelegd en is via www.ruimtelijkeplannen.nl inzichtelijk.

  Ontwikkeling PC Hooftlaan
  Terugkoppelsessie 5 april 2022