Terugkoppeling klankbordsessie

24 december '21

Op woensdagavond 15 december heeft ontwikkelaar BPD een klankbordsessie georganiseerd voor omwonenden, woningzoekenden en belangstellenden. Tijdens deze avond is het proces en de stand van zaken toegelicht en hebben de deelnemers in break-out sessies meegedacht over verschillende deelonderwerpen.

Doel van de bijeenkomst

De klankbordsessie stond in het teken van de omwonenden, woningzoekenden en belangstellenden mee te nemen in de huidige stand van zaken en mee te laten denken over verschillende deelonderwerpen. In de break-out rooms konden de aanwezigen hun inzichten delen over vier verschillende onderwerpen: het landschappelijk ontwerp, het stedenbouwkundig plan, mobiliteit en parkeren en woon/werk/voorzieningen. Via onderstaande button is de algemene presentatie te bekijken.

Presentatieslides

Terugkoppeling

Tijdens de break-out rooms is er vol enthousiasme en zeker ook met een goede kritische blik meegedacht. Goede suggesties en geuite zorgen zijn naar voren gebracht om het plan verder te verbeteren. Via onderstaande button kun je het verslag teruglezen van de klankbordsessie.

Verslag

Hoe gaat het nu verder?

De opgehaalde reacties worden uitgebreid geanalyseerd en passend binnen de kaders en randvoorwaarden van de gemeente vertaald naar het plan om te komen tot een zo optimaal mogelijke woon, werk en leefomgeving. In een terugkoppelingssessie volgend jaar (februari/maart)  zal het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan gepresenteerd worden om vervolgens de procedure te kunnen opstarten om te komen tot een bestemmingsplan.

  Home
  Nieuwsoverzicht