Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

26 mei '23

Goed nieuws! Op 18 mei 2023 is het ontwerp bestemmingsplan van de ontwikkeling aan de PC Hooftlaan ter inzage gelegd en dat betekent dat we door kunnen naar de volgende fase. En daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Nieuwe naam 'Entree van Elzent'

In 2021 hebben we tijdens verschillende (online) informatiebijeenkomsten en in een enquête input opgehaald bij u allemaal. Een van de punten waar we input voor hebben gevraagd, is de naam van het project. Wij kunnen u mededelen dat uit alle ideeën de naam Entree van Elzent is gekozen! Bedankt iedereen voor de leuke suggesties!

image alt

Ontwerp bestemmingsplan

Naast de nieuwe naam hebben we uiteraard ook hard gewerkt aan het plan. De opgehaalde input hebben we zorgvuldig onderzocht en daaruit is de hoofdopzet opgesteld die we als basis hebben verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Op 18 mei 2023 is het ontwerp bestemmingsplan voor Entree van Elzent ter inzage gelegd bij de gemeente en voor iedereen inzichtelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen tot 28 juni 2023 op het plan reageren door het indienen van een zienswijze. Vervolgens gaat de gemeente alle zienswijzen beantwoorden.

Ontwerp bestemmingsplan inzien

Wilt u meedenken?

Nu het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, gaan we binnenkort starten met de vormgeving van de gebouwen en de inrichting van de binnentuin. Hiervoor zijn we op zoek naar geïnteresseerden in het plan en potentieel toekomstige bewoners die graag willen meedenken. We willen een omgeving ontwikkelen die aansluit op de behoeften en wensen van zowel de omwonenden als de mensen die er uiteindelijk gaan wonen en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

 

Op korte termijn verspreiden we hiervoor een online enquête omdat we benieuwd zijn naar uw mening en wensen. Nadat we de resultaten hebben geïnventariseerd gaan we hierover in gesprek tijdens een bijeenkomst. We bespreken dan in kleine groepjes verschillende opties en mogelijkheden voor de verdere uitwerking van de gebouwen en de binnentuin. De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we zoveel als mogelijk weer in het plan.

Denkt u met ons mee? Meld u dan aan via [email protected].

  Ontwikkeling PC Hooftlaan
  Raadsbijeenkomst terugkijken