Bestemmingsplan Ontwikkeling PC Hooftlaan

12 oktober '23

Eerder gaven wij aan dat het ontwerp bestemmingsplan van de ontwikkeling aan de PC Hooftlaan van 18 mei tot 28 juni ter inzage heeft gelegen. Gedurende deze periode zijn er zienswijzen binnengekomen. De afgelopen periode heeft de gemeente de zienswijzen behandeld, een nota van zienswijzen opgesteld en deze toegevoegd aan het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt in december het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. Mocht er geen bezwaar worden gemaakt op het bestemmingsplan wordt dit begin 2024 onherroepelijk en kunnen we verder met de ontwikkeling van het plangebied!

  Ontwikkeling PC Hooftlaan
  Terugkoppeling bijeenkomst 27 juni